top of page

NYHET!
KAVAI tillsammans med Almi

Nu satsar Kavai och erbjuder tillsammans med vår partner Almi två olika tillväxtprogram för dig som vill utvecklas i din roll och/eller i ditt företagande!

Almi har tagit fram värdeskapande och behovsanpassade program som kan hjälpa dig och ditt företag att nå nästa nivå. Programmen har olika upplägg, innehåll och omfattning och kommer att starta upp hösten 2024. Du kan läsa mer om respektive utbildning nedan och anmäla ditt intresse fram t o m 30 juni.
Efter detta sker sedan en urvalsprocess och Almi meddelar respektive intressent personligen.

thumbnail_Sikta_högre.png

Sikta högre – Utvecklingsprogram för företagande kvinnor

Leder du ett företag, är kvinna och vill utveckla din affär? Med en kombination av föreläsningar, workshops och nätverkande får du verktygen för att sikta högre med ditt företagande.

Kort om upplägget

Temabaserade halvdagar med föreläsningar och workshops tillsammans med företagare i liknande situation. Vi lägger stor vikt vid att förstå varandras olika verksamheter. På så sätt lär vi oss också om vårt eget företag. Du får och ger konstruktiva tips, råd och konkreta lösningar på utmaningar som finns i vardagen för dig som företagare.

Fyra teman

Med stöd av erfarna affärsrådgivare arbetar vi igenom fyra teman med föreläsningar, workshops och hemuppgifter.

1. Vi lär känna varandra och rollen som ägare

2. Ekonomi, lönsamhet och hållbarhet

3. Marknadsföring och varumärke

4. Mål, vägval och prioriteringar

Vad ger dig programmet för företagande kvinnor?

• Ägarskap över ditt företags utveckling
• En genomlysning av ditt företag
• En treårsplan för ditt företagande
• Utveckling tillsammans med andra
• Nätverk med andra företagsamma kvinnor

Vem riktar sig utvecklingsprogrammet till?

Sikta högre passar dig som är kvinna, leder ett företag med 1-10 anställda och vill utforska ditt företags tillväxtpotential.

Programstart: 22 oktober 2024
Omfattar fyra fysiska träffar inom ca en tremånaders-period.
Resterande datum meddelas senare.
Antal deltager: 8-10
Kostnad: Programmet kostar 3 000 kr.
Intresseanmälan innan t o m 30 juni.

thumbnail_Strategigrupp_VD.png

Strategigrupp VD – Med individuell coachning

I en strategigrupp för företagsledare hjälps deltagarna åt med att lösa tillväxtutmaningar och lär av varandra tillsammans med erfarna rådgivare från Almi. Programmet inkluderar individuell coachning.

Kort om upplägget

Programmet fokuserar på att lösa respektive företags tillväxtutmaningar genom kunskapsutbyte i grupp varvat med individuell rådgivning. Gruppen består av max sju deltagare i en mixad grupp av företagsledare från olika branscher och med olika bakgrund.

Programmets innehåll

Vi identifierar viktiga områden för företagets fortsatta utveckling, tar fram tydliga mål och en konkret tillväxtplan.
Du får chans att lyfta blicken från de operativa frågorna och tänka långsiktigt
tillsammans med ledare i samma situation. Du får även möjlighet att stärka ditt ledarskap och få ett större nätverk av entreprenörer, experter och rådgivare.

Kick-off

Från lunch till lunch.

Värddagar

Halvdagsträffar på alla deltagande företag med fokus på respektive företags
tillväxtutmaningar.

Individuell rådgivning

Vi tar fram en tillväxtplan med mål och en konkret handlingplan. Två träffar à 3 timmar. Du får coachning för att omsätta handlingsplanen i praktiken. Totalt 6 timmar.

Vad ger en strategigrupp dig som VD?

• Djupdykning i dina prioriterade områden för fortsatt tillväxt.
• Tydliga mål och en konkret tillväxtplan.
• Möjlighet att stärka ditt ledarskap och utveckla VD-rollen.
• Ett större nätverk av företagare och rådgivare.

Vem riktar sig gruppen till?

Företag med fler än tio anställda och en omsättning på minst 10 MSEK. Vi ser
gärna en mixad grupp om deltagare från olika branscher och olika bakgrund.

Programstart: 24 September 2024
Resterande datum meddelas senare.
Antal deltager: 2
Kostnad: Programmet kostar 16 000 kr/deltagare.
Intresseanmälan innan t o m 30 juni.

Rådgivning och konsultation

Boka ett kostnadsfritt möte med Almi och få rådgivning för att utveckla ditt företag ytterliggare 

Vill du få koll på ditt företags ekonomi och lönsamhet?

Undrar du varför det inte finns pengar på kontot även om affärerna går bra? Står du inför en satsning och är osäker på hur den kommer att påverka ditt företag? Vill du förbättra företagets lönsamhet och behöver hjälp med en handlingsplan, och tycker att ekonomiska rapporter och nyckeltal är svåra att förstå?

 

Alla företagare har inte koll på sitt företags ekonomi och hur man kan skapa lönsamhet, men vi hjälper dig gärna att förstå de ekonomiska förutsättningar och möjligheter som just ditt företag har.

Så kan Almi hjälpa dig

Tillsammans med dig tittar vi på ditt företags ekonomiska nuläge på ett enklare sätt än med traditionella rapporter.

Vi hjälper dig bland annat att:

  • Visualisera företagets ekonomi

  • Jämföra ditt företags ekonomi med en konkurrent eller med branschen

  • Identifiera eventuella utmaningar

  • Utvärdera och synliggöra dina framtida planer/scenarier

  • Få bättre insikt om vad som driver företagets lönsamhet och tillväxt

  • Få koll på hur resultat- och balansräkning hänger ihop och inte minst hur det påverkar kassaflödet

  • Jämföra din affärsmodell med konkurrenter eller branschen

  • Ta fram en handlingsplan med prioriterade utvecklingsområden för dig

  • Se hur företaget kan finansieras framåt med egna medel och/eller lån

Vill du få koll på ditt företags ekonomi och lönsamhet?

Boka då ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till någonting förutom en väg till en hållbar tillväxt.

När du har träffat oss kommer du, oavsett intresse och kunskap inom företagsekonomi, att ha en tydlig och klar bild över ditt företags ekonomi samt en handlingsplan för just dina fokusområden.

bottom of page