top of page

Vi vill se fler kompetenta kvinnor i våra styrelserum i Ulricehamn!

För att nå vårt mål har vi lagt stort fokus på just styrelsearbete och det gläder oss att vi nu kan genomföra projektet KVINN i Ulricehamn.

15 kvinnor kommer i början av februari utbildas av Styrelseakademien och certifieras som styrelseledamöter. I steg 2 kommer dessa kvinnor kompletterat Sjuhärads styrelser, för att få praktisk erfarenhet från styrelsearbete. 

 

Är du eller någon du känner intresserad av att söka till projektet?

Maila oss din CV till kvinn@kavai.se

ÄR STYRELSEN SOM DU ARBETAR I INTRESSERAD AV EN EXTRA TILLGÅNG?

Arbetsmarknaden och marknaden i stort förflyttar sig i ett rasande tempo och det blir allt viktigare att rusta företagen för den förändring som sker. Ni som företag/styrelse erbjuds en deltagare ur KVINN-projektet med hög kompetens inom områden som ledarskap, IT, tillväxt, media, digitalisering, hållbarhet m fl. och en certifiering i Styrelseakademiens utbildning ”Rätt Fokus". Deltagaren medverkar vid minst fyra styrelsemöten under året.

 

Trainee-deltagaren skriver under ett sekretessavtal och sitter som adjungerad, d.v.s. utan beslutanderätt men bidrar med sin kompetens och nya infallsvinklar.
 

Kontakta oss vid frågor:

kvinn@kavai.se

KAVAI_Logo_edited.jpg
logos.png
Resurs 4_4x.png
Resurs 2_4x.png
Resurs 5_4x.png
bottom of page