KAVAI VILL SE FLER KOMPETENTA KVINNOR I VÅRA STYRELSERUM!


Därför kommer vi lägga stort fokus på just styrelsearbete under 2020/2021. Det gläder oss därför att återigen kunna genomföra projektet KVINN. 12 kvinnor utbildas av Styrelseakademien under maj, och certifieras som styrelseledamöter. I steg 2 ska dessa kvinnor komplettera Sjuhärads styrelser, för att få praktisk erfarenhet från styrelsearbete.

ÄR STYRELSEN SOM DU ARBETAR I INTRESSERAD AV EN EXTRA TILLGÅNG?

Arbetsmarknaden och marknaden i stort förflyttar sig i ett rasande tempo och det blir allt viktigare att rusta företagen för den förändring som sker. 12 kvinnor utbildar sig just nu och certifierar sig i Styrelseakademiens utbildning ”Rätt Fokus”. Deltagarna besitter en bred kompetens inom områden som ledarskap, IT, tillväxt, media, digitalisering, hållbarhet m fl.


Det var med stor framgång projektet drevs 2015/2016 och företagen, som då öppnade upp för en trainee, har visat stor uppskattning för detta.
Ni som företag/styrelse erbjuds en deltagare ur KVINN-projektet med hög kompetens och en certifiering i Styrelseakademiens utbildning ”Rätt Fokus”. Deltagaren medverkar vid minst fyra styrelsemöten under hösten/vintern 2020 och våren/sommaren 2021.

 

Trainee-deltagaren skriver under ett sekretessavtal och sitter som adjungerad, d.v.s. utan beslutanderätt men bidrar med sin kompetens och nya infallsvinklar.
 

Kontakta oss vid frågor:

Sarah Norving kvinn@kavai.se

Nadja Törnblad nadja@hovaliden.se

logos.png