top of page

Vi vill se fler kompetenta kvinnor i våra styrelserum i Ulricehamn!

För att nå vårt mål har vi lagt stort fokus på just styrelsearbete och det gläder oss att vi nu kan genomföra projektet KVINN i Ulricehamn.

15 kvinnor har sedan i början av februari 2023 utbildats av Styrelseakademien och certifieras som styrelseledamöter. I steg 2 kommer dessa kvinnor kompletterat Sjuhärads styrelser, för att få praktisk erfarenhet från styrelsearbete. 

Då projektet startat tar vi ej emot några nya ansökningar för tillfället! 

ÄR STYRELSEN SOM DU ARBETAR I INTRESSERAD AV EN EXTRA TILLGÅNG?

Arbetsmarknaden och marknaden i stort förflyttar sig i ett rasande tempo och det blir allt viktigare att rusta företagen för den förändring som sker. Ni som företag/styrelse erbjuds en deltagare ur KVINN-projektet med hög kompetens inom områden som ledarskap, IT, tillväxt, media, digitalisering, hållbarhet m fl. och en certifiering i Styrelseakademiens utbildning ”Rätt Fokus". Deltagaren medverkar vid minst fyra styrelsemöten under året.

 

Trainee-deltagaren skriver under ett sekretessavtal och sitter som adjungerad, d.v.s. utan beslutanderätt men bidrar med sin kompetens och nya infallsvinklar.
 

Kontakta oss vid frågor:

kvinn@kavai.se

KAVAI_Logo_edited.jpg
logos.png
Resurs 4_4x.png
Resurs 2_4x.png
Resurs 5_4x.png
bottom of page