top of page

Integritetspolicy

Hur hanterar Kavai personuppgifter?

Kavai hanterar ett antal register innehållande så kallade personuppgifter. Det mest omfattande registret är det som handlar om våra medlemmar samt det företag de representerar, gäster,  partners, föreläsare och andra aktörer som är i kontakt med nätverket Kavai. Detta register hanterar aktuella medlemmar. När Kavai får information om att medlem avlidit raderas den medlemmens information i databasen.

Kavai har även register kring anmälda till respektive kavaimöte och andra event. Kavai hanterar också register över samtliga tidigare föreläsare och referat kopplat till deras framträdande.

Hur används personuppgifterna?

Kavai använder personuppgifter kring medlem för att bjuda in till föreläsningar samt kommunicera annan relaterad information. Uppgifterna är till för Kavai och kommer inte att lämnas ut att nyttjas av tredje part.

Personuppgiftspolicy

Personuppgifterna behandlas i enlighet med Kavais personuppgiftspolicy. Om du som medlem behöver korrigera dina uppgifter kontaktar du styrelsen via info@kavai.se.

Om du anser att Kavai har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i Sverige. För fullständig information kring nya dataskyddsförordningen hittar du på www.datainspektionen.se.

Vid frågor kontakta oss

Vid eventuella frågor kring Kavais hantering av personuppgifter, kontakta styrelsen via info@kavai.se.

bottom of page