top of page
  • KAVAI

Så bygger du som arbetsgivare ett starkt varumärke!

Att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare har nog aldrig varit så avgörande som det är idag då svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens riskerar att bli det största tillväxthindret.​

Begreppet Employer Branding har spridit sig snabbt de senaste åren. Det handlar om att på ett trovärdigt sätt lyfta fram vad företaget står för och erbjuder som arbetsgivare. Detta arbete skapar tydlighet både internt och externt och hjälper företag att positionera sig på arbetsmarknaden.

Ett tydligt arbetsgivarvarumärke hjälper till att både attrahera kompetenser och att behålla nuvarande medarbetare. Employer Branding är alltså inte bara viktigt, det är avgörande för ett företagets framgång! Utmaningarna och frågorna kring detta tänker Jane Bergman, Employer Branding Manager på OnePartnerGroup besvara på föreläsningen samt ge tips på hur man går från en strategi till konkreta actions på vägen.


 

Datum: 29 Februari

Plats: Grand Hotel

Tid: 15 - 17:00

Pris: 350 k (för gäster) inkl förtäring

0 visningar

Komentarze


bottom of page